Seiko Ladies Quartz Dial - Model # 7N22-F040 - White w Roman Numeral

Regular price £27.95 Sale

Seiko Ladies Quartz Dial - Model # 7N22-F040 - White w Roman Numeral

Condition - New Stock

Size - 26mm Approx

Part # XS14